Sıvı Sintilasyon Spektrometresi TRIEL

Donanım

Sıvı Sintilasyon Spektrometresi TRIEL, alfa ve beta partiküllerinin bir sıvı sintilatör ile etkileşmesinden kaynaklanan darbelerin kaydedilmesi için bir cihazdır. Tespit edilen darbelerin genliği, bunlara neden olan parçacıkların enerjisi ile orantılıdır, nabız sayım hızı, ölçülen sayma numunesinin aktivitesi ile orantılıdır.

Spektrometre, çakışma devresinde çalışan iki PMT ve bir yüksek voltaj birimi, bir ön amplifikatör, bir amplifikatör, çok kanallı bir analizör içeren bir PMC ile bir ışık toplama odasından oluşur. PMT ve alınan dijital kodu tampon belleğe kaydeder ve ayrıca USB veya RS-485 arabirimi aracılığıyla bilgisayara bilgi aktarır.

Spektrometrenin çalışma prensibi, bir sıvı sintilatörde yüklü parçacıkların enerjisinin tamamen emilmesine, bu enerjinin hafif bir flaş şeklinde emisyonuna, flaş enerjisinin elektriksel bir darbeye dönüştürülmesine ve kayıt edilmesine dayanır. Bu palsların iki PMT kullanarak. Amplifikasyon ve oluşumdan sonra her PMT’den gelen analog sinyaller, çözülme süresi boyunca seçim için tesadüf devresine gider. Tesadüf sisteminin çıkışından gelen sinyal, içinde absorbe edilen enerjiyle orantılı bir dijital koda dönüştürüldüğü MCA girişine gider. Ortaya çıkan kodlar bilgisayarın belleğinde birikir ve bir dizi radyasyon enerjisi oluşturur.

Yazılım, spektrometrenin çalışmasını kontrol etmenizi, spektrumları işlemenizi ve ayrıca radyonüklitleri tanımlamanızı ve sayım örneklerindeki aktiviteyi hesaplamanızı sağlar. İşlenen sonuçlar ve spektrumlar bilgisayar depolama aygıtlarında dosya olarak saklanabilir veya rapor olarak sunulabilir.

Radyonüklitlerin numunelerdeki aktivitesini tanımlamak ve ölçmek için bazı radyokimyasal görevleri çözmek için, sayım ve referans numunelerinin uygunluk seviyesini, radyokimyasal konsantrasyon sırasında çıkış katsayılarını ve diğer ilgili ek katkıları dikkate alması gereken ölçüm yöntemlerini kullanmak mümkündür. radyonüklidlerin aktivitelerini belirleme hatası.

Yazılım

Spektrometre, iletişim protokollerini kullanarak ekipmanın kontrol edilmesini ve enerji dağıtımının görüntülenmesini (spektrumlar), faaliyetin hesaplanmasını ve görüntülenmesini, sonuçların kaydedilmesini ve kaydedilmesini sağlayan “ASW3L” yazılımı tarafından kontrol edilir.

Karmaşık spektrumları ayrıştırarak örneklerde aktivite hesaplama görevlerini çözmek ve ek ölçüm yöntemlerine uygun olarak analiz uygulamak için “SpectraDec” yazılımı kullanılır.

Açıklama

TÜM SET

Temel:

  • İki PMT’ye dayanan sıvı sintilasyon spektrometresi TRIEL
  • Parıldayan kokteyl (10L)
  • Plastik şişeler 20ml
  • ASW3L ölçümleri için temel yazılım
  • Kullanım kılavuzu

Accessories:

  • Sıvı sintilasyon spektrometreleri için spektrometrik yazılım SpectraDec
  • H-3, С-14, Cs-137, Sr-90 + Y-90 için radyonüklid kalibrasyon kütüphanesi

Ayrıntılar

Parametre Değer
Kayıtlı alfa radyasyonunun enerji aralığı, keV 2000’den 10000’e
Energy range of registered beta radiation, keV 0’dan 3500’e
Measurement range of activity of alpha and beta emitting radionuclides, Bq. Expanded uncertainty for measurement time 3600s (k=2) ±10% 0,03’ten 5∙104′ 
624 keV’den Cs-137, %bağıl enerji çözünürlüğü < 15
Beta radyasyonu, cps / Bq için hassasiyet:
– radyonüklid Н-3 için
– radyonüklid C-14 için
– radyonüklid Sr-90 + Y-90 için
< 0,4
< 0,95
< 0,98
Maksimum verim, cps > 1∙105
Cps enerji aralığında arka plan yoğunluğu

– H-3
– С-14
– Sr-90+Y-90

 

< 0,3
< 0,5
< 0,7

30000 s, Bq ölçüm süresi için numunede ölçülebilir minimum aktivite

– H-3
– С-14
– Sr-90+Y-90

 

< 0,02
< 0,013
< 0,007

Sürekli çalışmanın 24 saat içindeki istikrarsızlık ölçümleri aktivitesi,% ±2
Çalışma Sıcaklığı +10°С … +40°С
Bağıl nem, % <80
Güç tüketimi <40W
Güç Kaynağı 110 – 240V, 50-60Hz
Boyutlar, mm 218x223x473
Ağırlık, kg 40